Dodavatel zařízení
Pro povrchové úpravy

Produkty pro průmysl

Modulární čístírny (čističky) odpadních vod

Čističky odpadních vod KOFI

Čističky odpadních vod PROFI

Biologické čistírny (čističky) odpadních vod

KOL - Kontinuální linky

Sorbční odlučovače (lapole) SOLAP

Přípravné jednotky roztoků

Odlučovače tuků (lapole)

Velkokapacitní nádrže a zásobníky

Tlakové filtry FTS


 

Produkty pro průmysl nabízí řešení v oblasti čištění a úpravy vody. Dodání technologické sestavy je zajištěno včetně projektování, výroby, montáže a servisu. Je kladen důraz na aplikaci vlastních výrobků s možností kombinování s vícestupňovými technologickými linkami čištění.


Určeno pro diferencované průmyslov provozy s růnorodým složením. Způsob čištění je definován dle charakteru odpadních vod, zahrnující způsoby fyzikální, chemické a biologické. Optimálním řešením pro zvládání znečištění průmyslových odpadních vod jsou modulární čistírny odpadních vod, které nabízejí vysokou flexibilitu v přístupu.

KOFI je kompaktní čisticí zařízení navržené pro účinné čištění odpadních vod s přítomností ropných látek. Součástí tohoto zařízení jsou jednotky pro přípravu a dávkování chemikálií a také odvodňovač kalů. Účinné pro nerozpustné ltky 15mg/l a ropné látky do 1mg/l při použití absorpčního filtru.

Čistička odpadních vod PROFI je zařízení pracující na fyzikálně-chemickém principu čištění, které využívá koagulaci a flokulaci spolu s dvojstupňovou tlakovou flotací. 

Mezi hlavní oblasti využití patří zejména:

 • Potravinářský průmysl
 • Textilní a papírenský průmysl
 • Nábytkářský průmysl
 • Opravárny a umývací technologie

Čističky odpadních vod jsou biologického typu a slouží k účinnému čištění odpadních vod jak z domácností, tak i průmyslových zdrojů. Linka pro čištění se nejčastěji vyrábí v provedení s následujícími prvky, které také tvoří technologické stupně linky:

 • Akumulační nádrž
 • Denitrifikační nádrž
 • Aktivační nádrž
 • Kalojem
 • Dosazovací nádrž

Kontinuální linky KOL jsou zařízení navržená pro úpravu povrchu menších součástek. Účinku odstranění mastnoty, nečistot a aplikace povrchové vrstvy je dosaženo postupným tlakovým ošetřením v různých technologických fázích na lince.

Umožňují kombinaci následujících procesů:

 • odmaštění
 • oplach
 • odfosfátování - fosfátování
 • oplach
 • sušení

Odlučovač ropných látek SOLAP (lapol) je zařízení navržené pro odstranění volných forem látek z odpadní vody pomocí sorpce.

Disponuje třemi technologickými stupni:

 • Stupeň sedimentace
 • Flotace volných olejů
 • Sorpční dočištění

Jednotky pro přípravu roztoků jsou navrženy pro neustálou přípravu chemických roztoků, především pro použití polymerních flokulantů a koagulantů. V provedení:

 • Přípravná jednotka KOMPAKT
 • Jednokomorový systém
 • Tříkomorový systém

Odlučovače tuků (lapoly) slouží k zachycení lehkých kuchyňských odpadů, které jsou lehčí než voda, obvykle se jedná o tuky. Nabízen v kapacitě o 200,400,600,800,1000.

Plastové nádrže s velkým objemem a zásobníky jsou speciálně navrženy a vyráběny pro skladování různých typů médií v průmyslových odvětvích, jako je chemický průmysl a další odvětví, kde je třeba účinného uchování tekutin nebo jiných látek ve velkém měřítku .

Provedení nádrží:

 • Stojaté nádrže (válcové, eliptické, pravoúhlé, s rovným nebo kuželovým dnem)
 • Ležaté nádrže (válcové, eliptické, pravoúhlé)

Tlakové filtry slouží k zachycení pevných částic suspendovaných ve vodě na povrchu zrn a v pórech filtru. Jsou to látky, které lze přirozeně filtrovat, nebo chemickým zpracováním pomocí vhodných koagulantů.