Dodavatel zařízení
Pro povrchové úpravy

Vypalovací pece pro polymeraci práškové barvy

Sušicí a polymerační pece

Dle potřeb dodáváme pece: plynové, elektrické nebo na lehký topný olej s naftovým hospodářstvím.

Sušicí pece na výrobky po chemické předúpravě s max. teplotou 140°C

Polymerační pece pro vypálení práškové barvy na výrobku  s teplotou 250°C, na přání 350°C a více.

Poptat produkt

Vybavení produktu:  

Komora vypalovací pece je vyrobena z nosné robustní ocelové konstrukce, která slouží jako podpůrná konstrukce pro podvěsnou dráhu nebo výměník umístěný na stropě. Vnitřní a vnější opláštění je tvořeno pozinkovanými plechy s izolací z minerální kamenné vaty o vysoké hustotě, zaručující minimální tepelné ztráty a studený venkovní povrch pece pro zajištění bezpečnosti obsluhy.

Proces vypalování se provádí konvekčním přenosem tepla. Vzduch do pece je přiváděn prostřednictvím oběhového ventilátoru s el. motorem přes regulační klapky na bočních stěnách. Ohřev vzduchu je zajištěn tepelným výměníkem z nerez oceli na plynový hořák nebo elektrickou baterií tvořenou topnými spirálami. Boční vnitřní stěny komory jsou vybaveny nastavitelnými štěrbinami, které zaručují optimální homogenní distribuci tepla uvnitř pece.

Aby se zamezilo nadměrné koncentraci kouřových plynů v komoře pece, část cirkulujícího vzduchu je odváděna z pece ventilačním potrubím mimo halu.

Automatické udržování teploty vzduchu zajišťuje elektronický termoregulátor s digitálním ukazatelem. Regulátor je připojen k odporovému čidlu, které měří teplotu vzduchu cirkulujícího uvnitř komory. Celý systém je řízen PLC na elektrickém ovládacím panelu s dotykovou obrazovkou.

Na vstupu pece jsou instalovány křídlové nebo posuvné dveře. 

V případě průchozích pecí místo dveří jsou na vstupu a výstupu instalovány vícevrstvé vzduchové clony zamezující úniku tepla. 

Celá jednotka je navržena pro snadnou údržbu a dlouhou životnost. 

 

Více o našich službách

 

Přehled zařízení

Vyhledat jiný produkt

 

Přehled zařízení