Dodavatel zařízení
Pro povrchové úpravy

ELEKTROSTATICKÉ LAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

K tomu, aby prášek na dílci ulpěl, je nutné částečkám prášku udělit určitou sílu, pomocí které se na dílci zachytí. Této síle se říká elektrostatická energie, která vyuţívá fyzikálního jevu, ţe opačně nabité částice se přitahují.

Automatický lakovací systém

Manuální lakovací systém

Automatická lakovací kabina 2019

 

 

 


 

Více o našich službách

 

Přehled zařízení

Vyhledat jiný produkt

 

Přehled zařízení