Tryskacie zariadenia            


Tryskanie, nazývané tiež otryskávanie, alebo pieskovanie, je technologický postup opracovania povrchu najrôznejších, zvyčajne tvrdých materiálov prúdom jemných častíc (abrazívne častice). Najviac sa ako abrazívny materiál používajú oceľové broky, kremičitý piesok, oceľová drť alebo troska. Pre niektoré účely sa používa otryskávanie len prudkým prúdom vody (v tomto prípade sa nejedná o pieskovanie). 

Technologické postupy v oblasti povrchových úprav materiálov pred nanášaním povrchov. 

Z našich doterajších poznatkov a reálnych skúseností môžeme rozdeliť prípravu povrchu pred ďalšími postupmi na dve zásadné rady:

  • pred úprava povrchu tryskáním
  • pred úprava chemickou cestou

Tryskaním sa rozumie mechanické zdrsnenie povrchu a s tým súvisí aj odstránenie počiatočnej alebo i pokročilej korózie, odihľovanie ostrých hrán, odstránenie okovín napríklad po zváraní, alebo odstránenie predchádzajúceho náteru.
Technológiu pre tryskanie rozdeľujeme na dve základné rady podľa toho, akým spôsobom je energia, ktorá spôsobuje tryskanie spoločne s požadovaným abrazívom, vrhaná.
Prvým spôsob je pomocou stlačeného vzduchu. Zariadenie pre vzduchové tryskanie je založené na prúdení stlačeného vzduchu spoločne so zmiešavaním spomínaného abrazíva čiže suchého granulátu o rôznej veľkosti. Táto zmes prechádza zo zásobníka špeciálnou oderu-vzdornou hadicou do koncovej trysky (venturiho trubice), kde dochádza k zrýchľovaniu prúdenia tejto zmesi aby sa zvýšila vrhaná rýchlosť a tým účinnosť otryskávania.
Druhým spôsobom je vrhanie abrazívneho materiálu pomocou rotácie vrhacieho kolesa čiže odstredivou silou. Zariadenie pre tryskanie s metacími kolesami je založené na princípe sypania abrazíva čiže suchého granulátu cez špeciálny, nastaviteľný, podávač s klietkou, na lopatky rotujúceho kolesa a to do jeho stredovej časti. Takto dochádza ku vrhaniu granulátu v komore stroja na výrobok, ktorý sa otáča, zavesený na závese alebo je posunovaný na valčekovom dopravníku pred toto vrhacie koleso do tryskacej komory.

 

ŠTANDARDNÉ ZARIADENIA

  • BUBNOVÉ, STOLOVÉ, ZÁVESNÉ


ŠPECIÁLNE ZARIADENIA - PRIEBEŽNÉ

  • PRIEBEŽNÉ S VALČEKOVÝM DOPRAVNÍKOM
  • PRIBEŽNÉ S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKOM
  • PRIEBEŽNÉ ZÁVESNÉ


TRYSKACIE KOMORY

 

RUČNÉ KOTLE - MOBILNÉ tryskacie zariadenie