Lakovací kabiny / průmyslové kabiny

 

 

                    MARBLE A                                              AMBER R                                                    CORAL R

                                

 

                   DIAMANT R                                            EXPANDER II                                  PŘÍPRAVNÁ STÁNÍ A MIX BOXY           

                                 

 

          ŽELEZNIČNÍ SEKTOR                                     APLIKAČNÍ TECHNIKA          

                              

 

 

Při pořízení lakovací a sušící kabiny řešíme technologie pro vytvoření prostředí pro nanášení, stříkání a následně i vysušení povrchu barvy. Lakovací kabiny musí splňovat základní kritéria, a to především zabezpečit dokonalou výměnu vháněného a odsávaného vzduchu, který je filtrován jak na vstupu v jednotce generátoru, tak v odtahové jednotce, ve které je filtrován třemi stupni filtrů. Přestřik, který vzniká po spuštění stříkacího zařízení, je okamžitě směrován do zmiňovaných filtrů.

Jako první jsou pod rošty v lakovacím boxu filtry Paint Stop. Odsávací výkon se dle požadované spádové rychlosti a půdorysné velikosti kabiny vypočítává tak, aby ve spojitosti se zmiňovanými filtry překonávaly tlakové ztráty a ještě byla dostatečná rezerva výkonu pro každodenní provoz. Samozřejmostí je, že naše lakovací kabiny musí mít i požadovaný tepelný výkon vestavěného výměníku ve vstupní jednotce generátoru, do kterého je zabudován plynový hořák s řízením a nastavením požadované teploty při lakování, odtěkání, sušení a ochlazování.

Kabiny mají vestavěné osvětlení ve více řadách v různých barevných spektrech zářivkových trubic pro dobré rozlišení barevných odstínů. Regulace tlaku v kabinách ovládaná na elektrickém rozvaděči s ukazatelem je samozřejmostí. V poslední době jsou velice žádané kabiny s označením "R" recirkulace, které umožňují zpětné vracení již vytvořeného tepla do kabiny a to při programu sušení, takže se dokáže ušetřit značné množství zemního plynu nebo topného oleje, a to hlavně v zimním období. Konstrukce našich lakovacích kabin jsou samonosné panely sevřené z lehkých stropních profilů s tepelně izolačními vlastnostmi.