Předúprava povrchu

mechanická, chemická, kataforická

Předúprava povrchu je nejdůležitějším a zásadním krokem  povrchové úpravy. Cílem je připravit kvalitní povrch tak, aby následující etapa, na které závisí konečný výsledek, měla požadované vlastnosti.

 

      MECHANICKÁ PŘEDÚPRAVA  

   

     CHEMICKÁ PŘEDÚPRAVA 

      

     KATAFORICKÁ PŘEDÚPRAVA