Předúprava povrchu

Předúprava povrchu je základním a velmi důležitým procesem před samotnou finální úpravou. Cílem předúpravy je kvalitně připravit povrch tak, aby plnil svoji funkci, tedy zbavil povrch veškerých nečistot (jak vlastních , tak cizích) , zajistil protikorozní ochranu a především samotnou přilnavost.


                                                                 Způsob předúpravy můžeme rozdělit na: 

              MECHANICKÁ předúprava                                     CHEMICKÁ předúprava