Práškové lakovny - linky - boxy - příslušenství

 

                     

 

                                                                   

 

Navrhujeme a necháváme vyrábět zařízení pro práškové lakování různých potřeb od předúpravy až po konečnou úpravu povrchu, jak s řešením manuálním nebo plně automatickým. Práškové lakování je ekologický způsob lakování povrchu kovu, prováděné pro dekorativní účely, nebo ochranu před korozí a před agresivními látkami. Nanášení  práškové barvy za pomoci fluidizace je způsob vytvoření povrchu pomocí nanášecího zařízení v elektromagnetickém poli (pomocí elektrostatického efektu) v prostředí odsávaném a osvětleném. Nanášení komaxitu (práškové barvy na bázi syntetických pryskyřic) jde buď do ztráty nebo s možností zpětného vracení přestřiknutého prášku. Na to, aby připravená prášková barva zůstala na výrobku, je zapotřebí vytvořit elektrostatický náboj, a to přirozenou cestou s tribo efektem nebo pomocí zdroje elektrostatického zařízení.

Součástí výbavy kabin pro práškové nanášení je odsávací ventilátor. Ten zajišťuje, aby přestříknutá barva odcházela tam, kam podle typu kabiny potřebujeme: buď do odsávacího filtru přes cyklónový odlučovač, nebo na speciální filtry s lamelovou vrstvou. Každý z filtrů v kabině nebo v koncovém filtru je očišťován pomocí zpětného rázu stlačeného vzduchu a tak je udržován a schopen průchodu vzduchu přes plášť tkaniny. Přesto má tento filtr svojí omezenou životnost. Vytvrzení nebo polymerace je zajištěna ve vytvrzovací horkovzdušné peci, ve které se teplota nastavuje na doporučenou dobu podle typu barvy a hmotnosti výrobku. Tam pak barva taje a poté tvrdne a vytvoří tak celistvou vrstvu. Vytváření povlaků práškovými barvami a jejich aplikace je bez nebezpečných emisí, s kvalitní glazurou i mechanickými odolnostmi.

Certifikace

Všechna zařízení jsou navržena, konstruována a instalována dle UNI EN ISO 9001:2008 a jsou vybavena prohlášením o shodě CE v souladu s evropskými směrnicemi: SMĚRNICE O STROJÍCH CE - ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA CE - SMĚRNICE PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ CE - EVROPSKÁ SMĚRNICE ATEX.

Servis

Řízení a kontrola

Společnost realizuje ovládací elektrické rozvaděče s uživatelsky přizpůsobenými dotykovými obrazovkami, které komunikují vícejazyčně a které umožňují jednoduché řízení všech fází technologického cyklu lakování: ovládání teploty, vypínání a zapínání jednotlivých spotřebičů, zobrazování případných anomálií, ukládání pracovních časů do paměti atd. Pro integrovaný systém jakosti dále nabízíme vlastní dohledový software. Program je určen ke správě zařízení jako celku, k monitorováni dat procesu s konstantní analýzou a k podávání reportů.

Příslušenství a náhradní díly

Díky dobře vybavenému skladu, který má aktuálně k dispozici všechny náhradní díly, a díky své síti odborníků věnujících se údržbě, představuje řešení pro všechny zákazníky, kteří si přejí zachovat vlastní lakovací zařízení konkurenceschopné po mnoho let.

Aby byl zaručen okamžitý poprodejní servis, má každý náš zákazník přístup na vlastní on-line stránku, prostřednictvím které může sdělit své požadavky jednoduchým kliknutím. V oblasti vyhrazené zákazníkovi nalezne veškeré náhradní díly, které tvoří jeho lakovací zařízení, s uvedením množství, kódu a fotografie pro jednotlivé položky.