Dodavatel zařízení
Pro povrchové úpravy

Soubor technologií pro ruční práškové lakování

Soubor technologií pro ruční práškové lakování

Tyto technologie a jejich prostorové uspořádání může být navrhnuto zcela na základě Vašich funkčnostních a prostorových požadavků.

POSTŘIKOVÉ TUNELY

Zcela automatický systém předúpravy s nastavenými procesními časy jednotlivých stádií řízený a ovládaný na dotykové obrazovce.

Tunely mohou být průchozí jako součást celé linky, nebo v případě malého prostoru pro zařízení oplachu máme řešení komorových tunelů až se třemi stádii.

 1. PRŮCHOZÍ TUNELY

  • s pevnými postřikovými rampami

  • délka navržena na základě rychlosti podvěsného dopravníku a času stádií

 

 1. KOMOROVÁ ZAŘÍZENÍ

  • pohyblivé postřikové rampy, nakloněné dno

  • navrženo na základě délky dílce určeného k odmaštění a času stádií

  • nedochází ke kontaminaci lázní