Dodavatel zařízení
Pro povrchové úpravy

ELEKTRICKÁ SUŠÍCÍ KABINA PRO MOKRÉ BARVY

ELEKTRICKÁ SUŠÍCÍ KABINA 

může být instalovaná na místech, kde se nemohou vyskytovat kabiny s klasickými průmyslovými hořáky. Elektrické vytápění je čisté řešení, které nevyžaduje údržbu a kontroly jako v případě hořáků.

Obecně je zapotřebí větší výkon, který je, ale řízen invertorovým systémem a skutečně absorbovaný výkon baterie závisí na okolní teplotě a nastavené pracovní teplotě, spotřeba bude založena na procesních teplotách a tedy reálně mnohem nižších.

Zcela digitální ovládací panel umožňuje přenos dat o prováděných činnostech, spotřebě do počítače. Samozějmost je také možnost připojení pro vzdálenou pomoc.

Pokud kabina je navržena pouze pro sušení, funguje stále na bázi recirkulaci vzduchu, pokud je zapotřebí odtěkací fáze před sušením bude se jednat o tradiční kabinu s el. ohřevem dle termických výkonů, coź bude znamenat větší výkon el. baterie a invertoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 • zavážecí křídlová vrata 
 • filtrační stropní plénum 
 • osvětlení šikmo v rozích
 • jednotka generátoru recirkulace teplého vzduchu (85%-15%)
 • el. baterie s modulačním řídícím systém
 • tepelný výkon dle velikosti kabiny
 • klapka na vstupu vzduchu, sání
 • klapka na výstupu vzduchu, vypouštění
 • max. teplota řízená invertorem do 80°C
 • PLC ovládací panel 
 • Instalace bez výkopových prací 

Příklad umśtění  jednotek generátoru v zadní části kabiny s polovertikálním prouděním vzduchu.