Tryskací zařízení - mobilní tryskací jednotky

                 

         STANDARDNÍ ZAŘÍZENÍ                             > SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ                                    > TRYSKACÍ KOMORY

            

                                                                               

               

       KOTLE RUČNÍ                                  KOTLE S REKUPERACÍ ABRAZIVA                                          > KABINKY

   

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých materiálů proudem jemných, tzn. abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý písek, ocelová drť či struska. Pro některé účely se používá otryskávání pouze prudkým proudem vody (v tomto případě se nejedná o pískování). Technologické postupy v oblasti povrchových úprav materiálů před nanášením povrchů. Z našich dosavadních poznatků a reálných zkušeností můžeme rozdělit přípravu povrchu před dalšími postupy na dvě zásadní řady: předúprava povrchu tryskáním  a předúprava chemickou cestou. Tryskáním se rozumí mechanické zdrsnění povrchu a s tím souvisí i odstranění počáteční nebo i pokročilé koroze, odjehlení ostrých hran, odstranění okují například po svařování nebo odstranění předchozího nátěru.

Technologie pro tryskání rozdělujeme na dvě základní řady podle toho, jakým způsobem je vrhána energie, která společně s požadovaným abrazivem způsobuje tryskání.

Prvním způsobem pomocí stlačeného vzduchu. Zařízení pro vzduchové tryskání je založeno na proudění stlačeného vzduchu společně se směšováním zmiňovaného abraziva (neboli suchého granulátu), které může mít různou velikost. Tato směs prochází speciální otěruvzdornou hadicí ze zásobníku do koncové trysky (venturiho trubice), kde dochází ke zrychlování proudění této směsi, aby se zvýšila vrhaná rychlost a tím účinnost otryskávání.

Druhým způsobem pomocí rotací metacího kola. Zařízení pro tryskání s metacími koly je založené na principu sypání abraziva (neboli suchého granulátu) přes speciální nastavitelný distributor a klec na lopatky rotujícího kola do jeho středové části. V komoře stroje tak dochází k metání granulátu na výrobek, který se otáčí zavěšen na závěsu nebo je posunován do tryskací komory na válečkovém dopravníku před toto metací kolo.

STANDARDNÍ ZAŘÍZENÍ

  • BUBNOVÁ , STOLOVÁ, ZÁVĚSNÁ

SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PRŮBĚŽNÁ 

  • PRŮBĚŽNÁ S VÁLEČKOVÝM DOPRAVNÍKEM
  • PRŮBĚŽNÁ S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM
  • PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚSNÁ

TRYSKACÍ KOMORY

RUČNÍ KOTLE – MOBILNÍ TRYSKACÍ JEDNOTKY

 

Fotogalerie

Tryskací zařízení – foto č. 1Tryskací zařízení – foto č. 2Tryskací zařízení – foto č. 3