TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ - MOBILNÍ TRYSKACÍ JEDNOTKA- vše pro tryskání

Technologie na tryskání, též otryskávání nebo pískování - Tryskárny pro čištění kovových výrobků - Otryskávací zařízení, pro dokončování kovových výrobků - Tryskání , pískování nebo tryskací boxy pro povrchovou úpravu kovů - Servis a náhradní díly pro otryskávací stroje a zařízení

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, PRÁŠKOVÉ LINKY, LAKOVNA vše pro práškové lakování

Technologie na povrchovou před úpravu kovů - Pasivační tunelové zařízení pro úpravu kovů - Zařízení na fosfátování kovů  postřikem, ruční i kontinuální - Technika pro povrchové úpravy, linky, stříkání kovů - Průmyslové lakovací linky pro práškové lakování - Lakovací kabiny dielektrické - Lakovací kabiny pro práškové barvy - Linky pro nanášená práškových barev -Automatické linky pro povrchovou úpravu -Modernizace práškových linek -Nanášecí elektrostatické a tribo pistole - Zařízení pro práškové stříkání, elektrostatické - Sušičky (sušárny) nátěrů, skříňové a kontinuální - Průmyslové pece - Vypalovací a sušící pece - Pece  průběžné,komorové, zvonové  pro polymerizaci prášků

MOKRÉ LAKOVÁNÍ, LAKOVACÍ KABINA, LAKOVACÍ BOX, LAKOVACÍ STĚNA, LAKOVNY

Stroje a zařízení na lakování - Stroje a zařízení na stříkání kovů - Zařízení na stříkání nátěrových hmot   kontinuální - Roboti - Lakovací kabiny - Zařízení pro nanášení barev máčením - Stříkací pistole - Sušící kabiny (sušárny) nátěrů, i kontinuální - Lakovací kabiny pro automobilový průmysl - Boxy na předúpravu a lakovací boxy - Mix box a přípravná stání - Servis a náhradní díly

 APLIKAČNÍ TECHNIKA - lakovací technika

Zařízení pro kompletní elektrostatické lakování - Stříkací elektrostatické pistole ruční i automatické lakování - Manipulátory - Čerpadla airless a armix - Servis a náhradní díly

DECORAL SYSTÉM  

Proces Decoral systém – dekorování kovových předmětů prostřednictvím sublimace - Technologie, práškové barvy, folie se sublimačními vlastnostmi.    

 PRÁŠKOVÉ BARVY GICOLOR

Práškové nátěrové hmoty (barvy) pro elektrostatické nanášení - Výhradně polyesterové barvy se značkou Qualicoat

 

TECHNOLOGIE PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY - TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ, LAKOVNY, LAKOVACÍ STĚNA, LAKOVACÍ BOX, PRÁŠKOVÉ LINKY, PRÁŠKOVÁ LAKOVNA, MOBILNÍ TRYSKACÍ JEDNOTKY, TECHNOLOGIE PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PRŮMYSLOVÉ LAKOVNY, ČERPADLA, TRYSKY, PECE, ODMAŠŤOVACÍ BOXY, ELEKTROSTATIKY, PISTOLE, LEVNÉ KVALITNÍ DÍLY, PRŮMYSLOVÉ KABINY