vertical

V e r t i k á l n í     p r o f i l y

Velké množství / Hliníkové profily

 

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM.

Hlavní charakteristiky

Cube je ideální zařízení pro povrchovou úpravu dlouhých kusů s vertikálním uspořádáním, jako jsou hliníkové profily určeny pro výrobu velkého množství. Kompletní systém pro práškové lakování s kontinuálním automatickým provozem jednokolejového nebo dvoukolejného dopravníku. Výrobce je lídrem a jednou z prvních společností v Evropě, která zavedla tento typ zařízení. Reagovala na poptávku vznikajícího trhu hledajícího ideální řešení, které by umožnilo výrobu velkého množství produktů při malém počtu personálu. Zařízení je navrženo a konstruováno s maximálním ohledem na životní prostředí a úsporu energie.

Technologický cyklus

CUBE představuje kompletní a modulární řešení pro lakování velkého množství hliníkových profilů. Lze realizovat řešení včetně předúpravy povrchu kusů nebo kompaktní cykly povrchové úpravy, které spočívají pouze v lakování a vytvrzování. Vysoká míra uživatelského přizpůsobení jak ve fázi projektování, tak ve fázi konstrukce, umožňuje sladění a posloupnost jednotlivých modulů: kombinované cykly předúpravy, lakovací kabiny, pece atd.

Rozšíření

Pokud jsou požadavky zákazníka náročnější a cykly mají být složitější, nabízí se díky své modularitě a dokonalému propojení svých základních komponentů rozšíření série  “eurovertical”.