Suroviny

Všechny suroviny a hotové výrobky jsou systematicky podrobovány řadě velice přísných a vysoce selektivních testů prováděných specializovanými techniky pro zajištění reprodukovatelnosti a stálé kvality typické pro hotový výrobek vyrobený procesem DECORAL. Skupiny DECORAL SYSTEM vlastní vysoce moderní laboratoře, kde se vytvářejí nové výrobky a testují všechny suroviny. Činnosti prováděné ve foliové laboratoři zahrnují měření spektrofotometrem, hodnocení penetrace sublimačních inkoustů pomocí mikroskopu a řadu zrychlených zkoušek stárnutí. Laboratoř práškového lakování je vybavena sofistikovanými přístroji pro charakteristiku výrobku, například průtokoměrem, granulometrem (PSD, distribuce velikostí částic), termováhou, světelnou kabinou a DSC (diferenční skenovací kalorimetrií). Všechny hlavní mechanické zkoušky natřených a lakovaných segmentů se provádějí ve speciální místnosti s řízenou teplotou a relativní vlhkostí.